Du lịch saa Điện thoại: 02466861863
Fax: 0438-735-098
Hotline: 0836 861 863
sapa 2 ngày 3 đêm

Chào mừng bạn tới Du Lịch SapaMoments

Mẫu hợp đồng du lịch

Mẫu hợp đồng du lịch là mẫu hợp đồng kinh tế được tạo ra giữa sự thỏa thuận giữa bên cung cấp dịch vụ du lịch (Bên B ) và bên khách hàng ( bên A ).Và mẫu hợp đồng du lịch gồm các điều khoản như thế nào ? cách trình bày ra sao để bắt mắt? điều đó thật bỡ ngỡ khi mới vào nghề kinh doanh du lịch .Có thể vài điều khoản sau tạo nên bố cục cho một hợp đồng kinh tế du lịch sẽ giúp các bạn phần nào trong vc đàm phán với khách hàng :
mau-hop-dong-du-lich

Tải về mẫu hợp đồng du lịch  : Tại đây

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh PhúcHỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH

Số: <sapamoments>/HĐDVDL
- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH ngày 14 tháng 06 năm 2005; 
- Căn cứ Luật Du lịch, ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Căn cứ vào nhu cầu thực tế của các bên.
Hôm nay, ngày…  tháng … năm 2017, tại Hà Nội chúng tôi gồm có:

Bên A:     www.sapamoments.com
Địa chỉ:
Điện thoại:                          Fax:
MST:
STK:
Người đại diện:                                      Chức vụ:

Bên B:   www.sapamoments.com
Địa chỉ: 
Điện thoại:                                 – Fax: ………….
MST:
STK: ……………………………………….
Người đại diện: Bà :   Chức vụ: Giám Đốc

Sau khi trao đổi và thoả thuận hai bên đã thống nhất với các điều khoản sau đây:

Điều 1: Nội Dung Hợp Đồng
Bên B tổ chức các dịch vụ du lịch cho Bên A với nội dung sau:
1.1 Tên đoàn khách du lịch: …………………….
1.2 Tham quan theo chương trình du lịch: …………………………………………
(Chương trình chi tiết đính kèm).
1.3 Thời gian: 06h00 ngày ………… đến … ngày … tháng …….năm 201.
1.4 Số lượng khách:  (có danh sách kèm theo), trong đó,
- Số người lớn và trẻ em từ 11 tuổi trở lên: ……….. khách.
- Số trẻ em tính phí (từ 5 -10 tuổi):  …………
- Số trẻ em miễn phí ( dưới 5 tuổi):  ………….
1.5 Địa điểm đón khách: 06h00, ngày …./…./2017, tại ……….
1.6 Địa điểm trả khách: ngày …../…../2015, tại ……………………i.
1.7 Dịch vụ: Chi tiết kèm theo trong chương trình hoặc phụ lục đính kèm.


Điều 2: Phí Dịch Vụ và Phương Thức Thanh Toán.
2.1 Phí dịch vụ:
- Giá trọn gói cho 01 người lớn/ tour là: …………… VNĐ. Trẻ em: ………….0 VNĐ.
+ Người lớn: ………. khách x ………… đ = …………………… VNĐ
+ Trẻ em tính phí: (chưa chốt).
Tổng số tiền (tạm tính): ………………… VNĐ
(Bằng chữ: ………….. chẵn).
(Giá dịch vụ trên chưa bao gồm thuế VAT)

2.2 Phương thức thanh toán:
-  Ngay sau khi ký kợp đồng, Bên A có nghĩa vụ thanh toán cho Bên B số tiền tương ứng với 80% giá trị Hợp đồng. Số tiền là: ………………. VND.
(Bằng chữ: ………………… chẵn ).
- Kể từ ngày Bên A ký Biên bản thanh lý của hợp đồng số ……………./HĐDVDL thì bên A có trách nhiệm thanh toán số tiền còn lại (20% giá trị Hợp đồng (…………………00 VNĐ)và các phát sinh (nếu có) cho bên B trong vòng 3 ngày kể từ ngày bên A nhận được chứng từ thanh toán của bên B.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Bên B.
3.1. Quyền:
- Yêu cầu Bên A cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin chi tiết của đoàn để thuận lợi cho việc thực hiện nội dung công việc.
- Được nhận đầy đủ và đúng hạn khoản phí do Bên A thanh toán theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
- Nếu Bên A vi phạm một trong các điều khoản đã được quy định tại Hợp đồng thì Bên B có quyền đơn phương chấm dứt Hợp đồng và yêu cầu Bên A chi trả các khoản phí tương ứng với mức độ công việc mà Bên B đã hoàn thành tính đến thời điểm chấm dứt Hợp đồng.


3.2. Nghĩa vụ:
-   Thực hiện đúng và đầy đủ chương trình du lịch của đoàn khách với chất lượng phục vụ như đã cam kết trong chương trình du lịch hoặc phụ lục Hợp đồng kèm theo.
- Thông báo kịp thời cho Bên A những khó khăn, những thay đổi trong quá trình thực hiện công việc để cùng nhau bàn bạc và giải quyết.
-  Chịu phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại cho Bên A nếu không thực hiện đúng các điều khoản đã cam kết trong Hợp đồng, chương trình du lịch hoặc phụ lục hợp đồng đính kèm.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của bên A.
4.1. Quyền:
- Yêu cầu Bên B thực hiện đúng, đầy đủ các điều khoản đã cam kết trong Hợp đồng, trong  chương trình du lịch hoặc phụ lục kèm theo.
- Yêu cầu Bên B bồi thường hoặc chịu phạt khi Bên B không thực hiện đúng dịch vụ như đã cam kết.
4.2. Nghĩa vụ:
- Cung cấp các thông tin của đoàn khách để Bên B tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc thực hiện chương trình của đoàn.
- Thanh toán đầy đủ, đúng hạn khoản phí dịch vụ cho Bên B theo quy định tại Điều 2 của Hợp đồng này.
-  Nếu có  thay đổi về chi tiết  lịch trình thì phải thông báo cho Bên B để hai bên cùng thống nhất thực hiện.
- Trường hợp tăng (hoặc giảm) số lượng thành viên trong đoàn tăng, giảm hoặc thay đổi dịch vụ sử dụng sau khi ký hợp đồng , Bên A thông báo trước cho Bên B để Bên B điều chỉnh lại hợp đồng,  các dịch vụ liên quan và Bên A sẽ phải thanh toán toàn bộ chi phí tổn thất do Bên B không thể hỗ trợ khắc phục được: Vé máy bay, khách sạn, ôtô, chi phí cố định khác …).

Điều 5: Thoả thuận về thay đổi, bổ sung, huỷ bỏ Hợp đồng
5.1. Lùi chuyến đi: Sau khi ký hợp đồng, nếu Bên A chủ động lùi ngày khởi hành của đoàn thì bên A phải thông báo ngay cho Bên B sắp xếp lại lịch trình và phải chịu toàn bộ chi phí phát sinh do lùi ngày khởi hành.

5.2 Trường hợp huỷ Hợp đồng: 
- Ngay sau khi ký hợp đồng nếu Bên A hoặc Bên B đơn phương chấm dứt hợp đồng thì bên đơn phương chấm dứt hợp đồng sẽ bị phạt 50% tổng giá trị hợp đồng đã ký.
- Từ 7 đến 4 ngày so với ngày khởi hành: sẽ bị phạt 70% tổng giá trị hợp đồng đã ký.
- Trong vòng 3 ngày trước so với ngày khởi hành: sẽ bị phạt 100% tổng giá trị hợp đồng đã ký.

Điều 6: Miễn trừ trách nhiệm
Bên B không chịu trách nhiệm trước những rủi ro do một trong số các nguyên nhân sau:
- Bên A không thực hiện đúng trách nhiệm theo Điều 4.
- Bên A không sử dụng dịch vụ theo đúng Điều 1.
- Thành viên đoàn của Bên A tự ý rời bỏ đoàn khi đang tham gia chương trình du lịch.
- Các lỗi được xác định do bên thứ ba gây ra hoặc trong các trường hợp bất khả kháng như: Hàng không huỷ chuyến bay, tàu nối toa, thiên tai, lũ lụt, dịch cúm, động đất, chiến tranh,an ninh ... hai bên cùng thống nhất thỏa thuận các hình thức giải quyết.

Điều 7: Điều khoản thi hành
7.1 Hai bên cam kết thực hiện đúng theo các điều khoản của Hợp đồng, phụ lục hợp đồng (nếu có) đã ký.
7.2 Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, nếu hai bên không tự thỏa thuận thống nhất cách giải quyết được thì sẽ đưa ra tòa án kinh tế TP Hà Nội để giải quyết. Quyết định của tòa án sẽ là quyết định cuối cùng có tính chất bắt buộc hai bên phải thực hiện.

Hợp đồng này gồm www.sapamoments.com được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản, có giá trị như nhau.


ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                                ĐẠI DIỆN BÊN B


các bạn thay sapamoments = tên công ty và điều khoản sao cho hợp đúng tên công ty bạn 
Các bạn có thể  DOWNLOAD MẪU HỢP ĐỒNG DU LỊCH  : Tại Đây

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG 
NẾU QUAN TÂM TỚI DU LỊCH SAPA VUI LÒNG LIÊN HỆ | ĐƠN VỊ CHUYEN CUNG TOUR SAPAVÉ TÀU HÀ NỘI LÀO CAI 
Back To Top