Du lịch saa Điện thoại: 02466861863
Fax: 0438-735-098
Hotline: 0836 861 863
sapa 2 ngày 3 đêm

Chào mừng bạn tới Du Lịch SapaMoments

BẢNG GIÁ XE ÔM SAPA NIÊM YẾT | THUÊ XE SAPA

Bảng giá vé xe ôm sapa Niêm yết 
Bảng giá xe ôm sapa 
Giá thuê xe ôm sapa đi Trạm Tôn  : 
 • Giá 1 chiều  : 80. 000đ  
 • Giá 2 chiều  : 150.000 đ 
Gía  thuê xe ôm Sapa  đi Thác Bạc : 
 • Giá 1 chiều :  70.000 đ 
 • Giá 2 chiều  :120.000 đ 
Giá thuê xe ôm đi Bản Cát Cát : 
 • Giá 1 chiều : 40.000 đ 
 • Giá 2 chiều : 70.000 đ 
Giá  thuê xe đi bản Lao Chải
 • Giá  1 chiều : 60.000 đ 
 • Giá 2 chiều : 100.0000 đ 
Giá thuê xe ôm đi bản Ta Van :
 • Giá 1 chiều : 80. 000 đ 
 • Giá 2 chiều  :120.000 đ 
Giá thuê xe ôm đi Cầu Mây : 
 • Giá 1 chiều : 80.000 đ 
 • Giá 2 chiều : 120.000 đ 
Giá thuê xe ôm  sapa đi Tả Phìn  : 
 • Giá 1 chiều : 40.000 đ 
 • Giá 2 chiều : 70.000 đ 
Giá thuê xe ôm Sapa đi Thông Má Tra : 
 • Giá 1 chiều : 40.000 đ 
 • Giá 2 chiều : 70.000 đ 
Giá thuê xe ôm Sapa đi Bản Hồ :
 • Giá 1 chiều : 120.000 đ 
 • Giá 2 chiều : 200.000 đ 
Giá thuê xe  ôm Sapa đi Đỉnh đèo Ô QUi Hồ :
 • Giá 1 chiều : 90.000 đ 
 • Giá 2 chiều :160.000 đ 
Giá thuê xe ôm Sapa đi Sín Chải : 
 • Giá 1 chiều: 60.000 đ 
 • Giá 2 chiều : 100.000 đ 
Thời gian chờ khách  :  
 • 1 giờ đầu miễn phí 
 • Từ giờ thứ 2 trở lên  + 20.000 đ 

Back To Top