Du lịch saa Điện thoại: 02466861863
Fax: 0438-735-098
Hotline: 0836 861 863
sapa 2 ngày 3 đêm

Chào mừng bạn tới Du Lịch SapaMoments

Hội múa Xòe của ngừoi Tày ở Tà Chải Sapa


Hội múa Xòe cùa người Tày ở Tả Chải ,Sapa thường diễn ra và rằm tháng riêng hàng nằm nhằm mục đích suy tông Thần Nông- vị thần cai quản ruộng nương.Đây cũng là dịp vui chơi của dân bản .Nghi lễ vào hội khá đơng giản với một mâm lễ vật đặt tại chân cây nêu to ,biểu thị lòng thành kính cảu dân bản đói vớ thần,cầu mong mùa màng tốt tươi,thóc lúa đầy nhà, trâu ngựa ,gà đầy chuồng.
Sau lễ cúng khấn,thầy Mo gióng chuông khai hội,dường như chi chờ giây phú này tiếng chiêng,tiếng trống đồng loạt nổi lên . Mộ vòng xòe được hình thành lúc đầu chỉ một vài người, rồi đồng loạt bứt ra khỏi đám đông nhập vào vòng xòe.Tiếng trống, chiêng thúc giục mời gọi cuốn mọi người vào vòng xòe tình bạn ,tay trong tay, mắt trong mắt .Vòng xòe rộng dần rồi tỏa ra thành một vòng, hai vòng,ba vòng ,hết điệu này đến điệu khác và kéo dài trong thời gian lễ hội.

  sưu tầm bởi #SapamomentsTourdulichsapa
Back To Top