Du lịch saa Điện thoại: 02466861863
Fax: 0438-735-098
Hotline: 0836 861 863
sapa 2 ngày 3 đêm

Chào mừng bạn tới Du Lịch SapaMoments

vé tàu hà nội lài cai, giờ tàu Sp5Tên ga
Tầu SP5
Hà Nội
giờ đi 19h.40
Gia Lâm
giờ đến 19h.55 giờ đi 20h00
Yên Viên
Đông Anh
Phúc Yên
Vĩnh Yên
giờ đến 21h.05 giờ đi 21h08
Việt Trì
Tiên Kiên
Phú Thọ
Chí Chủ
Vũ Ẻn
Ấm Thượng
Yên Bái
giờ đến 23h.24 giờ đi 23h42
Cổ Phúc
Ngòi Hóp
Mậu A
giờ đến 00h.42 giờ đi 1h00
Mậu Đông
Trái Hút
Lâm Giang
Lang Khay
Lang Thíp
Bảo Hà
giờ đến 02h.25 giờ đi 02h28
Thái Văn
Cầu Nhò
Phố Lu
giờ đến 03h11 giờ đi 03h14
Lạng
Thái Niên
Làng Giàng
Lào Cai
giờ đến 04h22
Back To Top